Napisane przez: prorocze | 18 lutego, 2009

warsztaty prorocze

Biblijne nauczanie na temat prorokowania nie pozostawia wątpliwości –
służba prorocza jest niezwykle ważnym narzędziem budowania Kościoła!
Rozumiejąc tę prawdę, Ap. Paweł wyraził to w następujący sposób:
„Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe,
a najbardziej o to, aby prorokować. …a kto prorokuje, zbór
buduje” (1 Kor 14,1. 4b). Zachęta do „usilnego starania” się o to, by
dar ten w dojrzały sposób funkcjonował w życiu Kościoła, powinna być
dla nas wystarczającą motywacją, by odłożyć na bok uprzedzenia i obawy
i z całego serca szukać w tym Boga.

W 2007 roku po kilkuletniej przerwie wznowiliśmy warsztaty prorocze,
których celem było aktywowanie i rozwijanie proroczego obdarowania.
Zostaliśmy zaskoczeni, że niektórzy, gotowi byli przemierzyć odległość
prawie 500 kilometrów by przyjechać tylko na jeden dzień (a dokładnie
8 godzin). To świadczy o ogromnym duchowym głodzie i pragnieniu, by
wyraźniej słyszeć głos naszego Boga. Wychodząc tym pragnieniom, ale
też i ogromnej potrzebie Kościoła, naprzeciw, zapraszamy do
uczestnictwa w warsztatach w nowej, zmienionej formie. W roku 2009
zostaliśmy zaproszeni przez zaprzyjaźnione kościoły do
zorganizowania podobnych warsztatów w Warszawie. Odbędą się one w
postaci  6 weekendowych spotkań, od soboty rano do niedzieli rano. Każde
spotkanie, jak ufamy, będzie czasem duchowej inspiracji, głębokiego
uwielbienia i uczenia się „zaglądania poza zasłonę”, w celu lepszego
rozumienia duchowej rzeczywistości, która nas otacza. Nasze
zaproszenie kierujemy do wszystkich, którzy pragną lepiej słyszeć i
rozumieć Pana Boga w swoim życiu i usługiwać tym darem innym.

Bogdan Olechnowicz


Dobrze, że mamy w Polsce tak różnorodne bogactwo darów. Dzięki temu Kościół może budować się wzrastając coraz bardziej w poznanie Pana i przemieniać na Jego obraz.
Korzystając z tego bogactwa, chcieliśmy was bardzo serdecznie zaprosić do wzięcia udziału w warsztatach prowadzonych przez Bogdana Olechnowicza oraz jego współpracowników od lat usługujących w tym darze, a także zaproszonych gości, którzy są używani w darach proroczych.

W imieniu organizatorów
Iza Ciesiółka

Reklama

Kategorie